Ex Solution - Instytut Bezpieczeństwa Technicznego

O firmie

Działalność IBT Ex Solution skupia się na badaniu i certyfikowaniu instalacji Ex - zajmujemy się m.in. klasyfikacją stref zagrożenia wybuchem, oceną ryzyka wybuchu, audytem technicznym instalacji oraz oceną ich zgodności z ATEX, przygotowywaniem Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem i Instrukcji Bezpieczeństwa i Eksploatacji. Wykonujemy również badania konstruktorskie oraz typu urządzeń przeciwwybuchowych. Instytut Bezpieczeństwa Technicznego organizuje również szkolenia z zakresu projektowania urządzeń budowy iskrobezpiecznej, remontów urządzeń przeciwwybuchowych czy organizacji pracy i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem.

Działania Ex Solution, związane z bezpieczeństwem technicznym i przeciwwybuchowym, skierowane są do szerokiej gamy przedsiębiorstw z szeroko pojętego sektora przemysłowego. Obsługujemy m.in. firmy z przemysłu rafineryjnego, chemicznego, drzewnego, zajmujące się dostawami gazu, produkcją energii elektrycznej czy obróbką metali. Zapraszamy do współpracy!